Przedszkole nr 340
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 340 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Organ prowadzący przedszkole:  

Miasto Stołeczne Warszawa, a w  nim Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany.

 

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:

Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Przedszkole działa na podstawie:

- Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572

z późniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112

z późniejszymi zmianami);

- Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526 i 527);

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59);

- Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej     w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r. poz. 1591);

Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podsta­wy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz. U. 2017r. poz. 356);

Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki do­kumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opie­kuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2016r. poz.1368);

-Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017r. poz. 1575);

- Rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017r.

poz. 1658);

- Statutu Przedszkola;

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MMaliszewska 25-05-2012
Aktualizujący Kłosowska Katarzyna 05-10-2017
Zatwierdzający Mirowska Urszula 11-10-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-10-2017
Liczba odwiedzin: 3795
Rejestr zmian